جدول قیمت

/ جدول قیمت

Basic Package

هزار تومان 15 / سالانه
همراه با دامنه رایگان
 • فضای میزبانی : 50 مگابایت
 • پهنای باند : 10000 مگابایت
 • کنترل پنل : Cpanel
 • اکانت FTP : 5 عدد
 • اکانت ایمیل: 5 عدد
 • سفارش

Basic Package

هزار تومان 15 / سالانه
همراه با دامنه رایگان
 • فضای میزبانی : 50 مگابایت
 • پهنای باند : 10000 مگابایت
 • کنترل پنل : Cpanel
 • اکانت FTP : 5 عدد
 • اکانت ایمیل: 5 عدد
 • سفارش

Basic Package

هزار تومان 15 / سالانه
همراه با دامنه رایگان
 • فضای میزبانی : 50 مگابایت
 • پهنای باند : 10000 مگابایت
 • کنترل پنل : Cpanel
 • اکانت FTP : 5 عدد
 • اکانت ایمیل: 5 عدد
 • سفارش