بانک نام بانک شماره کارت شماره حساب
بانک ملت بانک ملت ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۰۰۷-۷۱۹۴ ۴۱۲۵۱۸۱۵۶۴
بانک ملی بانک ملی – سیبا ۶۰۳۷-۹۹۱۱-۷۸۶۹-۳۴۵۷ ۰۳۳۵۶۶۴۴۵۸۰۰۱
بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد
بانک صادرات بانک صادرات – سپهر ۶۰۳۷-۶۹۱۵-۲۸۹۹-۶۴۳۲ ۰۳۳۰۰۰۵۹۸۲۰۰۴
بانک کشاورزی بانک کشاورزی ۶۰۳۷-۷۰۱۲-۰۱۸۹-۲۳۶۸ ۴۳۳۵۹۷۰۷۱

حساب ملت به نام شرکت توسعه سامان نیماد بوده ، مابقی حساب ها به نام نیما نوروزی میباشد

همچنین میتوانید با ارسال نام بانک فارسی به صورت پیامک به سامانه پیام کوتاه : ۳۰۰۰۵۹۷۰۰۰۱۰۰۰ اطلاعات شماره حساب و کارت را دریافت فرمایید