شماره حساب های توسعه سامان نیماد

بانک نام بانک شماره کارت شماره حساب
بانک ملت بانک ملت 6104-3377-7007-7194 4125181564
بانک ملی بانک ملی – سیبا 6037-9911-7869-3457 0335664458001
بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد 5022-2910-2947-3285
بانک صادرات بانک صادرات – سپهر 6037-6915-2899-6432 0330005982004
بانک کشاورزی بانک کشاورزی 6037-7012-0189-2368 433597071

شماره حساب های توسعه سامان نیماد

 

حساب ملت به نام شرکت توسعه سامان نیماد بوده ، مابقی حساب ها به نام نیما نوروزی میباشد

همچنین میتوانید با ارسال نام بانک فارسی به صورت پیامک به سامانه پیام کوتاه : 30005970001000 اطلاعات شماره حساب و کارت را دریافت فرمایید