پیشنهادات ویژه

/ پیشنهادات ویژه

پیشنهادات ویژه و آفرهای نیماد

در این صفحه آفرهای فعال و کد تخفیف شرکت توسعه سامان نیماد منتشر و اطلاع رسانی خواهد شد.

این صفحه در تاریخ 1401/04/30 بروزرسانی شد. همچنین در فواصل زمانی مختلف بروزرسانی و پیشنهادات ویژه و کد تخفیف جدید منتشر خواهد شد.

 

ثبت دامنه SITE. فقط 35 هزار تومان

ثبت دامنه SITE. فقط 35 هزار تومان

مهلت آفر تا پایان ماه میلادی مهلت آفر توسط شرکت رجیستر مشخص نشده

 • مدت محدود
 • پنل اختصاصی دامنه
 • قابل انتقال به سایر رجیستر ها
 • مدیریت DNS
ثبت آنلاین دامنه

ثبت دامنه TOP. فقط 39 هزار تومان

ثبت دامنه TOP. فقط 39 هزار تومان

مهلت آفر تا پایان ماه میلادی مهلت آفر توسط شرکت رجیستر مشخص نشده

 • مدت محدود
 • پنل اختصاصی دامنه
 • قابل انتقال به سایر رجیستر ها
 • مدیریت DNS
ثبت آنلاین دامنه

ثبت دامنه SHOP. فقط 259 هزار تومان

ثبت دامنه SHOP. فقط 259 هزار تومان

تمدید آفر تا پایان ماه میلادی 2022/09/30

 • مدت محدود
 • پنل اختصاصی دامنه
 • قابل انتقال به سایر رجیستر ها
 • مدیریت DNS
ثبت آنلاین دامنه

 

ثبت دامنه CFD. فقط 112 هزار تومان

ثبت دامنه CFD. فقط 112 هزار تومان

مهلت آفر توسط شرکت رجیستر مشخص نشده

 • مدت محدود
 • پنل اختصاصی دامنه
 • قابل انتقال به سایر رجیستر ها
 • مدیریت DNS
ثبت آنلاین دامنه

 

ثبت دامنه XYZ. فقط 68 هزار تومان

ثبت دامنه XYZ. فقط 68 هزار تومان

مهلت آفر تا پایان ماه میلادی 2022/12/30

 • مدت محدود
 • پنل اختصاصی دامنه
 • قابل انتقال به سایر رجیستر ها
 • مدیریت DNS
ثبت آنلاین دامنه