تنظیم رابط های صاحب امتیاز روی خودم و نمایندگان

/ وبلاگ نیماد / مرکز آموزش / آموزش مربوط به دامنه / تنظیم رابط های صاحب امتیاز روی خودم و نمایندگان

پس از ورود به سایت ایرنیک در منو بالا قسمت شناسه روی مشخصه های شناسه کلیک کنید

در این قسمت می توانید نوع شناسه خود را بررسی کنید. در صورتی که نوع شناسه شما از نوع محدود باشد ، امکان ثبت دامنه برای شما وجود ندارد. بنابراین باید مجدد به صورت حقیقی عضو شوید.

در همین صفحه از قسمت رابط های مجاز می توانید رابط صاحب امتیاز دامنه را روی خودم و نمایندگان تنظیم کنید

نکات :

در صورتی که رابط صاحب امتیاز روی خودم و نمایندگان تنظیم شود به این معنی نیست که صاحب امتیاز دامنه شما ، شما و نماینده ثبت کننده دامنه شما می شود بلکه به این معنی است که نمایندگان اجازه دارند شما را صاحب امتیاز دامنه قرار دهند.

در صورتی رابط های شما اشتباه تنظیم شده است با کلیک روی مدیریت رابطه های مجاز می توانید تغییرات را اعمال کنید

ارسال نظر

19 − نه =